Opleiding en Scholing

De schildersbedrijfstak kent een uitgebreide en goede infrastructuur van opleidingen en scholingsactiviteiten. Onderwijs- en bedrijfstakinstellingen geven daaraan gezamenlijk invulling. De SCS tracht op een ontspannen wijze hierop een aanvulling te geven en realiseert daarmee een min of meer vrijblijvende vorm van levenslang leren.

De SCS wordt daarbij gesteund door:

  • het Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud;
  • de Koninklijke Ondernemersvereniging voor het Schilders- Afwerkings- en Glaszetbedrijf (FOSAG);
  • de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF);
  • Savantis;
  • de FNV-Bouw;
  • de Hout- en Bouwbond CNV;
  • de vakpers voor het Schilders- en Afwerkbedrijf;
  • leveranciers van materialen, gereedschappen en hulpmaterialen;
  • en verder allen die het product schilders- en onderhoudswerk een warm hart toedragen.