Onderwerpen

Onderwerpen binnen de Studieclubs

De autonome clubs organiseren afhankelijk van de wensen van de leden en de mogelijkheden die geboden worden lezingen, workshops, demonstraties en trainingen. Met name het laatste is van groot belang voor de leden die op deze wijze meedenken en ervaren wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden inhouden van bepaalde producten en werkwijzen. Er zijn vele onderwerpen die regelmatig aan de orde komen, onder andere:

  • de vele materialen welke door de verfindustrie op de markt worden gebracht.
  • de vele ondergronden met diverse eigenschappen en afwerkingsmethodieken.
  • de vele technieken zoals de decoratieve afwerkingen, hout- en marmerimitaties, glas in lood, etc.
  • onderwerpen op het gebied van arbo, milieu en welzijn.
  • het brede assortiment gereedschappen, spuitinstallaties, klim- en steigermateriaal.
  • resultaat gericht onderhoud.
  • doorwerk mogelijkheden.
  • bedrijfstak eigene regelingen.
  • bedrijfstakinstituten zoals: SFS, AF Erkenningsregeling, SWEV, SWEF, Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud, Stichting Arbouw, Savantis.
  • welke opdrachtgevers kennen wij en hoe denken die over onderhoud en schilderwerk?

Er worden dus vele onderwerpen behandeld, hetgeen voor jongeren een aanvulling is op de opleiding en voor ouderen een vorm van permanente scholing. Hiermee wordt aangegeven dat de SCS er is voor jongeren en ouderen. Met het voorgaande is naar onze mening voldoende aangetoond dat iedere bedrijfstakmedewerker eigenlijk lid zou moeten worden van één van de 23 Studie Club Schilders (SCS).