Evenementen

Jaarlijks terugkerende evenementen

Jaarlijkse Vakwedstrijd en Reünie

Jaarlijks wordt er door de CCL in samenwerking met één van de clubs een reünie en een vakwedstrijd georganiseerd. (hier nog een link maken naar vakwedstrijd artikel)

De jaarlijkse vakwedstrijd heeft het volgende tot doel:

  • Het meten van eigen vakmanschap aan dat van anderen in Nederland dan wel daar buiten. Hierdoor ontstaat een gezonde rivaliteit met als gevolg dat het niveau van vakmanschap positief wordt beïnvloed.

De jaarlijkse reünie heeft tot doel:

  • Een ontmoeting van alle leden, waarbij collegiale banden kunnen worden aangehaald en versterkt. Daarbij worden ervaringen uitgewisseld.