Als de separatiegroep zichzelf heeft opgeheven, dan gaan wij na 30 jaar weer door. Betreffende groep, met als leider een dictatoriaal persoon, die al het lidmaatschapsgeld van de leden heeft gebruikt voor het afscheid van de voorzitter. .

Wat is de Studie Club Schilders

Regionale Studieclubs in ons land vormen tezamen de SCS. Zij wordt gevormd door een groot aantal leden, die uit alle lagen van de schildersbedrijfstak afkomstig zijn. De SCS beperkt zich niet tot de uitvoerend schilder, maar kent onder haar leden ook werkgevers, bedrijfsleiders, uitvoerders, docenten, consulenten, medewerkers binnen de verfindustrie, medewerkers vanuit de opdrachtgevers, adviesbureaus en nog vele anderen.

De SCS is al sinds 1947 actief en heeft daarmee haar bestaanswijze ook bewezen. Door de jaren heen heeft zij open gestaan voor jong en oud die maar iets te maken hebben met de schildersbedrijfstak. Diegenen die ook maar iets te maken hebben met de schildersbedrijfstak en nog geen lid zijn, worden dan ook van harte uitgenodigd dit te doen.

De SCS streeft er naar om middels bijeenkomsten en vakwedstrijden de deskundigheid van de bedrijfstakmedewerkers te vergroten en de onderlinge contacten te stimuleren.

De Organisatie

De regionale studieclubs functioneren als autonome groepen. Zij onderhouden in hun eigen regio contacten met bedrijven, medewerkers, scholen, leveranciers en andere indirect betrokkenen. De clubs zijn aangesloten bij het overkoepelend orgaan de Centrale Club Leiding (de CCL), en vormt het dagelijks bestuur. De CCL is het bindend element tussen de verschillende clubs. Zij adviseert, stimuleert, en organiseert de jaarlijks te houden reünie en de SCS-vakwedstrijd. Deze laatste activiteiten vinden jaarlijks plaats in samenwerking met een van de clubs.

Eenheid in verscheidenheid

Elke studieclub stelt jaarlijks zijn eigen programma samen. Dit programma is gebaseerd op de wensen van de eigen clubleden. Wel worden de jaarlijkse programma’s onderling uitgewisseld, zodat onderlinge afstemming wordt gestimuleerd. De programma’s worden gepubliceerd in de vakbladen, zoals: Eisma’s Schildersblad, de Infokrant van het Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud, Fosag Actueel, Periodiek, het huisorgaan van de oudleerlingen vereniging van het NIMETO en de Schildersvakkrant.

Elk lid heeft het recht om bepaalde onderwerpen aan de orde te stellen. Meestal betekent dit dat een bepaalde deskundige of een organisatie wordt uitgenodigd om een presentatie en/of een demonstratie te verzorgen. Niet zelden wordt ook een excursie georganiseerd. Soms ook worden wensen omgezet in de organisatie van bepaalde workshops en/of cursusactiviteiten. De toegevoegde waarde is zowel op het persoonlijke vlak als op het bedrijfsniveau van grote betekenis. Kennismaking met andere facetten van het vak leidt veelal tot verdere studieactiviteiten.

Een belangrijke bijkomstigheid is ook de netwerkvorming, die ontstaat binnen het clubverband van de SCS. Leden leren elkaar kennen en komen mede-clubleden in de werksituatie opnieuw weer tegen. Op deze wijze creëren clubgenoten in de werksituatie een extra band.